Zmiany w pracy Szpitala

           Szanowni Pacjenci!

 

          W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w celu minimalizacji transmisji infekcji COViD-19  Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim ogranicza działalność w niżej wymienionym zakresie:

1. Poradnia Zdrowia Psychicznego  ograniczamy wizyty w Poradni w okresie do 13.04.2020 roku do niezbędnego minimum. Osobiście będą przyjmowani pacjenci pierwszorazowi lub pacjenci ze znacznym pogorszeniem stanu zdrowia.

Pacjenci w stanie stabilnym, jeżeli stan zdrowia na to pozwala, będą mieli możliwość przełożenia wizyty na termin późniejszy.

Dla Pacjentów kontynuujących leczenie możliwe jest uzyskanie porady lekarskiej telefonicznej z możliwością wystawienia e-recepty.

2. Oddział dzienny – zawieszona działalność oddziału do 13.04.2020 roku.

3. oddział terapii uzależnienia od alkoholu – zawieszone przyjęcia pacjentów do 13.04.2020 roku (przesunięty termin rozpoczęcia terapii).

4. oddział leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości – zawieszone przyjęcia pacjentów do 13.04.2020 roku (przesunięty termin rozpoczęcia leczenia).

 
 
bip bip certyfikat Projekty Unijne